Динамична пенетрация - Тера Дрил Груп ЕООД - Габиони, Инжeнерна Геология, Проектиране, Проекти за укрепване, Укрепване на изкопи, Фундиране, Хиидрогеология, Хидрология, Сторителство

Търси
Отиване към съдържанието

Главно меню:

Динамична пенетрация

Проекти > Инженерна геология, Хидрогеология и Хидрология
  • Динамична пенетрация - лек, среден, тежък и супер тежък тип.
  • Анализ на данни посредством софтуер от последно поколение.
  • Разполагаме с 3 вида оборудване, като най- малкия апарат може да достигне практически навсякъде (закрити помещения и т.н)
 
Тера Дрил Груп ЕООД Copyright 2016. All rights reserved. тел.+ 359 887 37 50 32 e-mail: terradrillgroup@gmail.com
Назад към съдържанието | Назад към главното меню