Подпорна стена от Габиони за парк в Жилищен квартал, гр. София - Тера Дрил Груп ЕООД - Габиони, Инжeнерна Геология, Проектиране, Проекти за укрепване, Укрепване на изкопи, Фундиране, Хиидрогеология, Хидрология, Сторителство

"Тера Дрил Груп" EOОД
Търси
Отиване към съдържанието

Главно меню:

Подпорна стена от Габиони за парк в Жилищен квартал, гр. София

Габиони
  • Цялостно изпълнение и доставка на материали.
  • Доставка на мрежа за габиони ф4, размери от 300/500 мм. до 1000/500 мм.
  • Доставка и монтаж на пана.
  • Поцинковане с гаранция на покритието 20 год.
  • Размер на клетка - 5х5 см. и 10х10см.
  • Доставка на специализирани крепежни елементи.
 
Тера Дрил Груп ЕООД Copyright 2016. All rights reserved. тел.+ 359 887 37 50 32 e-mail: terradrillgroup@gmail.com
Назад към съдържанието | Назад към главното меню