Предимства - Тера Дрил Груп ЕООД - Габиони, Инжeнерна Геология, Проектиране, Проекти за укрепване, Укрепване на изкопи, Фундиране, Хиидрогеология, Хидрология, Сторителство

Търси
Отиване към съдържанието

Главно меню:

Предимства

Габиони
 • Екологични решения вписани естетвено в околнаа среда
 • Не е необходим дълбок изкоп за основа
 • За огради габионите могат за лежът на терена
 • За подпорни стени изкопа е 30 см.
 • Гъвкави съоръжения, които следят терена
 • Използват материал съществуващ естествено в запбикаляюата среда - камък
 • Срок на годност 50 години, гаранция - 20 години
 • Не се напукват
 • Не променят възуално състоянието си
 • Всеки габион е дренаж
 • Гъвкавост в предлаганите размери
 • Нашите забиони са здрави и не промеят равнинността си, за разлика от тези с двойно усукана мрежа, който се изтумбват
 • При подбор на камъка, могат да бъдат и интериорен, декоративен  и носещ елемент
 
Тера Дрил Груп ЕООД Copyright 2016. All rights reserved. тел.+ 359 887 37 50 32 e-mail: terradrillgroup@gmail.com
Назад към съдържанието | Назад към главното меню