Инженерно-геоложка оценка на летище, гр.Гоце Делчев - Тера Дрил Груп ЕООД - Габиони, Инжeнерна Геология, Проектиране, Проекти за укрепване, Укрепване на изкопи, Фундиране, Хиидрогеология, Хидрология, Сторителство

Търси
Отиване към съдържанието

Главно меню:

Инженерно-геоложка оценка на летище, гр.Гоце Делчев

Проекти > Инженерна геология, Хидрогеология и Хидрология
Цел на проучването:
  • състояние и изменение на съществуващата настилка
- детаилни изпитвания на асвалтовото покритие
- определяне якостните характеристики на залягащата бетонова основа, както и на армировката в нея.
- допълнителни специализирани изпитвания и др.

  • литоложки състав на залягащите разновидности до сълбочина - 5 м.
   - 36 броя моторни сондажи.
   - определяне на хидро-геоложките условия в зоната на площадката.
   - 20 броя динамични пенетрации
   
  •  икономическа оценка на съществуващото състояние на съораженията.


 
Тера Дрил Груп ЕООД Copyright 2016. All rights reserved. тел.+ 359 887 37 50 32 e-mail: terradrillgroup@gmail.com
Назад към съдържанието | Назад към главното меню