Кои сме ние - Тера Дрил Груп ЕООД - Габиони, Инжeнерна Геология, Проектиране, Проекти за укрепване, Укрепване на изкопи, Фундиране, Хиидрогеология, Хидрология, Сторителство

Търси
Отиване към съдържанието

Главно меню:

Кои сме ние

КонтактиДоц. Д-р. Елена Демирева - Милушеваосновател

Образование
1973 – 1978 Университет по архитектура, строителство и геодезия , София.
Строителен инженер- специализация “Строителни конструкции”,
Диплома АБ – 007044/1978 год .
1987 г. - Придобита квалификация – д-р (ктн) по земна основа фундиране и подземни съоръжения
2003 г. - Придобита квалификация – Доцент

Член на Камерата на инженерите в инвестиционното проектиране –КИИП-София
Технически контрол към КИИП част Строителни конструкции
Експерт по ОВОС – земна основа и депа
Член на  Българското и Международното Дружество на инженерите по геотехника -ISSMGE

Патенти и изобретения - инклинометър на жироскопен принцип

Конференция по геомеханика Варна 2012
Конференция по геомеханика Варна 2014
Конференция по антисеизмично строителство Истанбул 2009
Конференция по антисеизмично строителство Белград 2011
други.


Инж-геол. Ганчо Милушев


управител

2008 - 2014 МГУ "Св. Иван Рилски" спец.Инженерна геология и хидрогеология, Магистър инженерна геология
2012 - 2013 награда отличен успех
2012 Член на КИИП уд. №42226

Награда за участие - 5 -та Интернационална конференция по геомеханика - 2012
Награда за участие - 6 -та Интернационална конференция по геомеханика - 2014

2015 - Бизнес пътуване до Япония, среща със председателят на Японско-българския икономически комитет и бивш посланик на Япония в България -  Коичиро Фукуи, проф. Джуро Накагва от Японския институт за изследвания, Николай Падарев, генералният секретар на Японско-българския икономически комитет Фухинори Сасак, ръководителят на Търговско-икономическата служба Ганчо Костов.Христина Крумова


Мениджър продажби

2006 - 2010 ВСУ "Черноризец Храбър" спец.Международни отношения,
2012 - 2013 Cardiff Metropolitan University - MBA Business Administration

2013 - Организиране на Международни Гео-конференции

2015 - Бизнес пътуване до Япония, среща със председателят на Японско-българския икономически комитет и бивш посланик  на Япония в България -  Коичиро Фукуи, проф. Джуро Накагва от Японския  институт за изследвания, Николай Падарев, генералният секретар на  Японско-българския икономически комитет Фухинори Сасак, ръководителят на  Търговско-икономическата служба Ганчо Костов.Доц. д-р. Виолета Иванова


Ръководите Лаборатория по геотехника

1975 - 1980 Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски”, София-
Магистър инженер-геолог - хидрогеолог, специалност
„Хидрогеология и инженерна геология”

1996-2000г.Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски”, София
Свободна аспирантура, Доктор, Шифри: „Земна и скална механика” и
„Открит и подводен добив на полезни изкопаеми”

2008г. – до момента Доцент
Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски” , София


Проф. Д-р  Стефан Димовски


"Геомодел" - Приложна Геофизика

1988 г. Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски”, София-
Инженер геофизик

1993 г. Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски”, София-
Доктор

2010 г. -  Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски”, София-
Доктор на геологическите науки

2011 – в момента  Професор
Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски”, София

Доц. Д-р Николай Стоянов
"Геомодел" - Хидрогеолог

1985 г. Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски”, София-
Инженер-геолог - хидрогеол

2003 г.  Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски”, София-
Доктор по Хидрогеология

2006 – в момента - Доцент
Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски”, София-
 
Тера Дрил Груп ЕООД Copyright 2016. All rights reserved. тел.+ 359 887 37 50 32 e-mail: terradrillgroup@gmail.com
Назад към съдържанието | Назад към главното меню