Двуметрова подпорна стена/ ограда, с. Железница - Тера Дрил Груп ЕООД - Габиони, Инжeнерна Геология, Проектиране, Проекти за укрепване, Укрепване на изкопи, Фундиране, Хиидрогеология, Хидрология, Сторителство

Търси
Отиване към съдържанието

Главно меню:

Двуметрова подпорна стена/ ограда, с. Железница

Габиони
- 24 м. подпорна стена/ограда
- 42 бр. габиони 1х1х0,5 м.
- полагане на геотекстил и връщане на обратен насип
- доставка и монтаж на поцинковани стоманени колове
- предстоящ монтаж на оградни пана
 
Тера Дрил Груп ЕООД Copyright 2016. All rights reserved. тел.+ 359 887 37 50 32 e-mail: terradrillgroup@gmail.com
Назад към съдържанието | Назад към главното меню