Прединвестиционно проучване за мини ВЕЦ - Тера Дрил Груп ЕООД - Габиони, Инжeнерна Геология, Проектиране, Проекти за укрепване, Укрепване на изкопи, Фундиране, Хиидрогеология, Хидрология, Сторителство

"Тера Дрил Груп" EOОД
Търси
Отиване към съдържанието

Главно меню:

Прединвестиционно проучване за мини ВЕЦ

Проекти > Инженерна геология, Хидрогеология и Хидрология
  • Прединвестиционно проучване за мини ВЕЦ.
  • Пълен проект за мини ВЕЦ.
  • В процес на реализация.
 
Тера Дрил Груп ЕООД Copyright 2016. All rights reserved. тел.+ 359 887 37 50 32 e-mail: terradrillgroup@gmail.com
Назад към съдържанието | Назад към главното меню