Проучване - нерегламентирано сметище - Тера Дрил Груп ЕООД - Габиони, Инжeнерна Геология, Проектиране, Проекти за укрепване, Укрепване на изкопи, Фундиране, Хиидрогеология, Хидрология, Сторителство

Търси
Отиване към съдържанието

Главно меню:

Проучване - нерегламентирано сметище

Проекти > Инженерна геология, Хидрогеология и Хидрология
  • Проучване на опасно нерегламентирано сметище.
  • Установяване на обем.
  • Мерки за погасяване на източник на топлина и опасни газове.
  • Преокосиране.
  • Други
 
Тера Дрил Груп ЕООД Copyright 2016. All rights reserved. тел.+ 359 887 37 50 32 e-mail: terradrillgroup@gmail.com
Назад към съдържанието | Назад към главното меню