Укрепване на изкоп - Берлинско стена - гр. София, кв. Младост 1 - Тера Дрил Груп ЕООД - Габиони, Инжeнерна Геология, Проектиране, Проекти за укрепване, Укрепване на изкопи, Фундиране, Хиидрогеология, Хидрология, Сторителство

"Тера Дрил Груп" EOОД
Търси
Отиване към съдържанието

Главно меню:

Укрепване на изкоп - Берлинско стена - гр. София, кв. Младост 1

Проекти > Укрепване на нестабилни терени и строителни изкопи
  • Укрепване на изкоп с дълбочина 7м.
 
Тера Дрил Груп ЕООД Copyright 2016. All rights reserved. тел.+ 359 887 37 50 32 e-mail: terradrillgroup@gmail.com
Назад към съдържанието | Назад към главното меню