Укрепване на изкоп с дълбочина 11м. - гр. София, кв.Лозенес - Тера Дрил Груп ЕООД - Габиони, Инжeнерна Геология, Проектиране, Проекти за укрепване, Укрепване на изкопи, Фундиране, Хиидрогеология, Хидрология, Сторителство

"Тера Дрил Груп" EOОД
Търси
Отиване към съдържанието

Главно меню:

Укрепване на изкоп с дълбочина 11м. - гр. София, кв.Лозенес

Проекти > Укрепване на нестабилни терени и строителни изкопи
  • Укрепване на изкоп с двойно Т профили и обединителна греда.
  • Торкрет и анкери с дълбочина от 2 м. до 8 м.
 
Тера Дрил Груп ЕООД Copyright 2016. All rights reserved. тел.+ 359 887 37 50 32 e-mail: terradrillgroup@gmail.com
Назад към съдържанието | Назад към главното меню