За нас - Тера Дрил Груп ЕООД - Габиони, Инжeнерна Геология, Проектиране, Проекти за укрепване, Укрепване на изкопи, Фундиране, Хиидрогеология, Хидрология, Сторителство

Търси
Отиване към съдържанието

Главно меню:

За нас

Контакти
 
Тера Дрил Груп ЕООД е създадена през 2013 година. Предметът на дейност на фирмата е проектиране и изпълнение на геотехнически съоръжения и производство на габиони.

Успешните реализации на икономични решения в областта на геотехниката са базирани на добро познаване на геоложките и хидрогеоложки условия. Използваме съвременни научни и технологични методи практическият опит, от които води до реализирани обекти.
 
Екипът на фирмата включва специалисти по инженерна геология и хидрогеология, строителни инженери и икономисти.

Със професионализъм екипът работи, както при конвенционалните обекти, така и при сложни геоложки условия,прилагайки подходящи полеви методи за изпитване.
Задължителното запознаване на място с конкретните геоложки дадености, води до икономични решения и осигурява необходимата сигурност.
 
 
 
Тера Дрил Груп ЕООД Copyright 2016. All rights reserved. тел.+ 359 887 37 50 32 e-mail: terradrillgroup@gmail.com
Назад към съдържанието | Назад към главното меню